آموزش ساده و سریع ورد

اضافه کردن پاورقی و پی‌نوشت در ورد

اگر لازم است توضیحاتی را در متن اصلی بیاورید که نمی‌خواهید در خلال توضیحات اصلی آن را بیاورید یا آن نام را به زبانی دیگر بیاورید، باید از پاورقی استفاده کنید.