کسر خدمت,سربازی,پروژه تحقیقاتی برای کسری خدمت,دریافت تاییدیه از سازمان نخبگان,بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

راهنمای کامل اخذ پروژه کسری خدمت

بسیاری از نخبگان و استعداد‌های برتر برای کوتاه شدن مدت زمان سربازی خود، اقدام به گرفتن پروژه کسری خدمت می‌کردند. این افراد با توجه به زمینه‌ای که در آن تخصص داشتند این پروژه را انجام می‌دادند. این قانون فقط مختص افراد نخبه و برتر بود اما از سال 94 همه…